Företag som tillämpar K2 för att de är mindre företag kan ibland benämnas K2-företag. Samtliga K2-företag avslutar den löpande bokföringen med en årsredovisning.

Kategorin K2-företag innefattar företag som enligt ÅRL är mindre företag.

K2 är ett förenklat regelverk vid upprättande av årsredovisning och får tillämpas av företag som enligt ÅRL är mindre företag. Företag som inte väljer K2 ska tillämpa K3.