Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Kaffeautomat, kaffebryggare

Inköp av större kaffebryggare och kaffeautomater samt liknande automater för drycker, godis, frukt, smörgåsar, kakor, färdiga måltider etc. avsedda för personalen räknas normalt till företagets anläggningstillgångar och bokförs som inventarier, maskiner och inventarier, inköp. Utgifter för förbrukningsinventarier - korttidsinventarier och inventarier av mindre värde - kan däremot dras av som kostnad direkt under inköpsåret, s.k. direktavdrag. Hit hör de flesta mindre kaffebryggare. Det är dock vanligt att denna typ av utrustning leasas, varför kostnaden redovisas i kontogrupp 52 Hyra av anläggningstillgångar. Ett företag som bedriver kafé- eller restaurangverksamhet bokför normalt denna typ av utgift i kontoklass 4 eftersom det är en direkt kostnad i verksamheten. Filterpåsar, servetter, pappersmuggar etc. utgör normalt förbrukningsmateriel, och liksom kaffe och te kan dessa utgifter debiteras konto 7699 Övriga personalkostnader.