Löpande bokföring

Utgifter för inköp av emballage i form av kartonger, askar, plast-/papperspåsar, omslagspapper, snören etc. utgör förbrukningsemballage och bokförs normalt som förbrukningsmateriel, antingen på ett konto i kontoklass 4 om det är en direkt kostnad eller på konto 5460 Förbrukningsmaterial.