Kassaflöden enligt K3 punkt 7.3 och K2 punkt 21.4 är in- och utflöden av likvida medel.