Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Kassakvitto

Kassakvitto är ett kvitto som enligt 39 kap. 7 § SFL ska tas fram och erbjudas kunden. Ett kassakvitto ska enligt 7 kap. 1 § SKVFS 2014:9 minst innehålla uppgifter om

 1. företagets namn och organisations- eller personnummer

 2. den adress där försäljning sker

 3. datum och klockslag för försäljningen

 4. löpnummer för kassakvitto ur en obruten stigande nummerserie

 5. kassabeteckning

 6. artikelnamn och antal varor som sålts

 7. benämning på tjänster och antal tjänster som sålts

 8. försäljningsbelopp för varje slag av vara eller tjänst inklusive moms och totalt försäljningsbelopp för kunden att betala

 9. den moms som belöper på försäljningsbeloppet (om företaget är momspliktigt)

 10. momsens fördelning på olika skattesatser (om företaget är momspliktigt)

 11. betalningsmedel

 12. kontrollenhetens tillverkningsnummer om kassaregistret är anslutet till en kontrollenhet enligt Skatteverkets föreskrifter om kontrollenhet till kassaregister

 13. uppgiften elektroniskt kassakvitto om kassakvittot är framställt i elektronisk form.

Om ett kassaregister har funktion för utskrift av kvittokopia, övningskvitto eller pro forma kvitto ska dessa vara tydligt markerade med orden kopia, ovning respektive ej kvitto. Den markerade texten ska inte kunna ändras och den ska vara minst dubbel så stor som den text som anger belopp.

Texten på kassakvitton ska vara på svenska eller engelska (5 kap. 2 § SKVFS 2014:10).

Kassakvittot kan vara i pappersform eller i elektronisk form (7 kap. 1 § SKVFS 2014:9 m fl).

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...