Skatteverket ska enligt 7 kap. 1 § SFL registrera den som är skyldig att använda kassaregister (se punkt 8). Om den som ska anmäla sig för registrering är skyldig att använda kassaregister ska enligt 7 kap. 3 § SFL en sådan anmälan innehålla uppgifter om de kassaregister som finns i verksamheten. Om en uppgift som ligger till grund för registreringen ändras, ska den som är registrerad underrätta Skatteverket om ändringen inom två veckor från det att ändringen inträffade, se 7 kap. 4 § SFL.

Om ett kassaregister inte fungerar ska detta dokumenteras och företaget ska utan dröjsmål anmäla detta till Skatteverket (4 kap. 1 § SKVFS 2014:10).