Innehåll

Skatteverket ska enligt 7 kap. 1 § SFL registrera den som är skyldig att använda kassaregister. Om den som ska anmäla sig för registrering är skyldig att använda kassaregister ska enligt 7 kap. 3 § SFL en sådan anmälan innehålla uppgifter om de kassaregister som finns i verksamheten. Om en uppgift som ligger till grund för registreringen ändras, ska den som är registrerad underrätta Skatteverket om ändringen inom två veckor från det att ändringen inträffade, se 7 kap. 4 § SFL.

Anmälan till Skatteverket görs av företaget genom e-tjänsten påwww.skatteverket.seoch genom denna tjänst kan följande anmälas:

  1. innehav av kontrollenhet

  2. innehav av kassaregister

  3. ändrade uppgifter om anmält innehav

  4. felanmälan kontrollenhet och kassaregister

  5. avanmälan kontrollenhet och kassaregister

  6. versionsuppdateringar av kassaregister för flera företag genom filöverföring.

Om ett kassaregister inte fungerar ska detta dokumenteras och företaget ska utan dröjsmål anmäla detta till Skatteverket (4 kap. 1 § SKVFS 2014:10).