Skatteverket får enligt 39 kap. 17 § SFL förelägga den som ska använda kassaregister att fullgöra sina skyldigheter att använda kassaregister och att registrera all försäljning och löpande användning i kassaregistret samt att kassaregistret ska visa registreringar, programmeringar och inställningar.