Skatteverkets föreskrifter om löpande användning av ett kassaregister (4 kap. SKVFS 2014:10) innehåller en mängd olika regler som ska följas vid användning av ett kassaregister. Hänvisningarna i detta avsnitt är således till detta kapitel.

All försäljning och annan löpande användning av ett kassaregister ska enligt 39 kap. 7 § SFL registreras i kassaregistret.

Med löpande användning av ett kassaregister avses registrering av försäljning, utskrift av kvittokopia, övningskvitto, returkvitto och pro forma-kvitto samt ändring av priser, rättelser, lådöppningar (nollinslag), uttag av rapporter, registrering av kontrollkod per kvitto och registrering av avstämningskod samt liknande, se 2 kap. 15 § SKVFS 2014:9.

Skatteverkets föreskrifter om löpande användning av ett kassaregister (4 kap. SKVFS 2014:10) innehåller en mängd olika regler som ska följas vid användning av ett kassaregister.

Om ett kassaregister inte fungerar ska detta dokumenteras och företaget ska utan dröjsmål anmäla detta till Skatteverket (4 kap. 1 § SKVFS 2014:10) via Skatteverkets e-tjänst.

Till varje kassaregister hör normalt en växelkassa. Denna ska registreras i kassaregistret vid varje försäljningsdags början. Om storleken på växelkassan skulle minskas eller ökas under en försäljningsdag ska detta registreras i kassaregistret som en förändring av växelkassan. Detta gäller dock inte för tiden fram till 1 januari 2019 för kassaregister som inte kan registrera förändring av växelkassan och är tillverkade före ikraftträdandet av SKVFS 2014:10, dvs. före 1 juli 2014 (4 kap. 2 § SKVFS 2014:10).

En kassalåda som är integrerad med ett kassaregister ska stängas omedelbart efter varje försäljning (4 kap. 3 § SKVFS 2014:10).

Om ett returkvitto tas fram ska företaget registrera vad returen avser vilket normalt görs genom att varan skannas. Om fel betalningsmedel angetts på ett kassakvitto ska företaget ta fram ett returkvitto som korrigerar felaktigheten och ta fram ett kassakvitto med uppgift om rätt betalningsmedel. Om kassaregistret inte har en funktion som medger att uppgifter om returen kan registreras ska företaget i stället ta fram en kopia av kassakvittot och på detta anteckna uppgifter om returen (4 kap. 4 § SKVFS 2014:10).

För varje kassaregister som används under en försäljningsdag för registrering ska, enligt 4 kap. 5 § SKVFS 2014:10, en Z-dagrapport tas fram vid försäljningsdagens slut.