Ett kommanditbolag är enligt 1 kap. 2 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag ett handelsbolag i vilket en eller flera bolagsmän har förbehållit sig rätten att inte svara för bolagets förbindelser med mer än vad bolagsmannen har satt in eller åtagits sig att sätta in i bolaget. En sådan person kallas kommanditdelägare. Annan bolagsman i kommanditbolaget kallas komplementär.

Samtliga bolagsmän får inte vara kommanditdelägare. Stiftelser och ideella föreningar får inte vara komplementärer.

Särbestämmelser som kommanditbolag återfinns i 3 kap. lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.