Koncernföretag är enligt 1 kap. 4 § ÅRL företag i samma koncern.

K2-regler

Företag som ingår i samma koncern tillämpar kapitel 19.