Se uppslagsordet Konkursboets egendom i Rätt Bolagsrätt.