En kontoplan är enligt BFNAR 2013:2 punkt 9.3 en sammanställning över företagets konton i vilken kontonas namn och, i förekommande fall, kontonummer eller annat identifieringstecken framgår. Kontoplanen ingår i företagets systemdokumentation.