Kontorsmaskiner - datorer, skrivare, skrivmaskiner, kopieringsmaskiner, overheadapparater etc. - vilka inte omsätts i verksamheten räknas normalt till företagets anläggningstillgångar och bokförs som inventarier, maskiner och inventarier, inköp. Utgifter för förbrukningsinventarier - korttidsinventarier och inventarier av mindre värde - kan däremot enligt IL dras av som kostnad direkt under inköpsåret, s.k. direktavdrag.