Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Kontorsmateriel och trycksaker

Till kontorsmateriel räknas t.ex. papper, färgband, färgpatroner, pärmar, block, tejp, räknemaskinsrullar, pennor och disketter. Även förbrukningsinventarier av längre varaktighet men av obetydligt värde som t.ex. häftapparater, hålslag och stämplar räknas till kontorsmateriel. Idag redovisar många företag även datorprogram, datapapper och annat datamateriel som kontorsmateriel.

Till trycksaker räknas olika slags blanketter, kuvert, brevpapper, almanackor, bokföringsböcker och klichékostnader. Egna reklambroschyrer och reklamtrycksaker redovisas som reklam.

Löpande bokföring

Utgifter för kontorsmateriel och trycksaker debiteras lämpligt konton i kontogrupp 61 Kontorsmateriel och trycksaker.

Bokslut

I bokslutet brukar inte kontorsmateriel och trycksaker bli föremål för periodisering då de är av förbrukningskaraktär och uppgår normalt till mindre belopp.

Se även

Reklam