Löpande bokföring

Utgifter för kontorsmateriel och trycksaker debiteras lämpligt konton i kontogrupp 61 Kontorsmateriel och trycksaker.

Bokslut

I bokslutet brukar inte kontorsmateriel och trycksaker bli föremål för periodisering då de är av förbrukningskaraktär och uppgår normalt till mindre belopp.