Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Kontorsmateriel och trycksaker

Till kontorsmateriel räknas t.ex. papper, färgband, färgpatroner, pärmar, block, tejp, räknemaskinsrullar, pennor och disketter. Även förbrukningsinventarier av längre varaktighet men av obetydligt värde som t.ex. häftapparater, hålslag och stämplar räknas till kontorsmateriel. Idag redovisar många företag även datorprogram, datapapper och annat datamateriel som kontorsmateriel.

Till trycksaker räknas olika slags blanketter, kuvert, brevpapper, almanackor, bokföringsböcker och klichékostnader. Egna reklambroschyrer och reklamtrycksaker redovisas som reklam.

Löpande bokföring

Utgifter för kontorsmateriel och trycksaker debiteras lämpligt konton i kontogrupp 61 Kontorsmateriel och trycksaker.

Bokslut

I bokslutet brukar inte kontorsmateriel och trycksaker bli föremål för periodisering då de är av förbrukningskaraktär och uppgår normalt till mindre belopp.

Se även

Reklam

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...