Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Kontrakt som verkställs längre fram

Kontrakt som verkställs längre fram är enligt K3 punkt 21.2 kontrakt där inte någon av parterna har uppfyllt någon av sina förpliktelser, eller där båda parterna endast delvis, men i lika utsträckning, har uppfyllt sina förpliktelser.