En kontrollremsa är en dokumentation av den löpande registreringen i kassaregistret i pappersform, se 42 kap. 2 § SFL. Den digitala motsvarigheten benämns journalminne.

Texten på kontrollremsan ska vara på svenska eller engelska (5 kap. 2 § SKVFS 2014:10).