K3-regler

I juridisk person får enligt punkt 17.24 utgifter för en materiell anläggningstillgång som är av mindre värde eller kan antas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år redovisas som kostnad vid det första redovisningstillfället, om företaget gör motsvarande avdrag enligt IL och det kan antas att avdraget kommer att medges.

K2-regler

En materiell anläggningstillgång får enligt punkt 10.6 redovisas som kostnad, om den kan antas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år.

K-årsbokslut

En materiell anläggningstillgång får enligt punkt 9.6 redovisas som kostnad, om den kan antas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år.