Vid kreditinköp av varor och tjänster får företaget en faktura från säljaren/leverantören. Om det föreligger något fel - t.ex. på priset, antalet eller kvaliteten - ska företaget göra en reklamation. Som en bekräftelse på att reklamationen accepterats får företaget en kreditfaktura (kreditnota) från leverantören. Kreditfakturan utgör ett slags minusfaktura och fungerar som ett tillgodokvitto. Vid betalningen ska företaget inbetala mellanskillnaden mellan fakturabeloppet och kreditfakturabeloppet, faktura, inköp.

Löpande bokföring

Den ursprungliga leverantörsfakturan ska bokföras även om det finns ett större eller mindre fel på den. Vid bokföringstillfället kan fakturan bokföras brutto eller tillsammans med ett beräknat kreditbelopp. Bokföringsskyldigheten infaller normalt när kreditfakturan erhålls.

Bokslut

I bokslutet får kreditfakturor avseende inköp kvittas mot andra fakturaskulder till samma leverantör i förteckningen över per balansdagen obetalda leverantörsskulder. Om det inte finns några kvittningsbara fakturaskulder betraktas kreditfakturan som en kortfristig fordran som t.ex. kan debiteras konto 1689 Övriga kortfristiga fordringar.