I motsats till vid kontantinköp, ”köp över disk”, behöver köparen vid kreditinköp inte betala vid själva inköpstillfället utan först efter en viss avtalad kredittid, t.ex. 30 dagar. I samband med inköpet skriver det säljande företaget ut en faktura (räkning) till köparen. Fram till dess fakturan är betald, har företaget en skuld till säljaren - en leverantörsskuld.