Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Kreditkort

Kreditkort är en annan beteckning för kontokort och ger normalt innehavaren rätt till inköp på kredit. Det finns många olika slags kreditkort. Vissa kort berättigar endast till inköp hos vissa företag, t.ex. IKEA-konto och ICA-konto. Andra kort gäller för inköp i företag och affärer, t.ex. Köpkort och Visa. Flertalet kort är dessutom direkt anslutna till företagets bank- eller checkkonto och fungerar då också som betalkort, t.ex. Eurocard/MasterCard. Banker som är medlemmar i Visa kan ställa ut särskilda kreditkort, s.k. Purchasing Card, till särskilt utvalda anställda på företag/myndigheter.

Enligt lagen (2010:751) om betaltjänster är det numera förbjudet för detaljhandeln/säljare att ta ut extraavgifter av kunder som betalar med kort vid köp: ”En betalningsmottagare får inte ta ut någon avgift av betalaren vid användning av ett betalningsinstrument” (5 kap. 1 §). Det går inte längre att betala med kort som har magnetremsa. I stället ska köparen godkänna kortköpet med kortets chip och samtidigt slå in sin PIN-kod.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...