K4-regler

Enligt IFRS 7 Bilaga A definieras kreditriskbetyg som värdering av kreditrisker baserat på risken för ett fallissemang för det finansiella instrumentet.

Se även

Kreditrisk