Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Kund

K4-regler

En kund är, enligt IFRS 15 Bilaga A, en part som har ingått ett avtal med ett företag om att erhålla varor eller tjänster som är ett resultat av företagets ordinarie verksamhet i utbyte mot ersättning.