Innehåll

Del av kvittodata som ger underlag för generering av kontrolldata och kontrollkod, se 2 kap. 4 § SKVFS 2016:1.