Kortfristiga lån, löneförskott, reseförskott och övriga förskott till anställda redovisas som en kortfristig fordran på den anställde tills pengarna återbetalats eller avräknats från löneutbetalning, löneförskott.

Även i enmansaktiebolag räknas ägaren som anställd. Särskilda regler gäller för lån och förskott i aktiebolag då lån till aktieägare, styrelsemedlemmar och vd samt dessa närstående personer kan utgöra s.k. förbjudna lån.