Löpande bokföring

Utgifter för inköp av lastpallar (t.ex. EUR- och SJ-pallar), pallkragar, lådor, oljefat etc. för transport av sålda varor utgör transportinventarier av förbrukningskaraktär och bokförs som förbrukningsinventarier men kan också aktiveras som anläggningstillgång om de uppfyller definitionen av en anläggningstillgång.

Säljarens utgifter för låneemballage (lastpallar, lådor, oljefat, spolar etc.), som enligt överenskommelse eller avtalade leveransvillkor ska betalas av köparen faktureras av säljaren men intäktsredovisas inte utan är en skuld till kund. När låneemballaget returneras av köparen, bokförs returgottgörelsen - enligt en kreditfaktura - som en bortbokning av skulden till kunden.

Säljarens försäljning av emballage krediteras normalt konto 3610 Fakturerat emballage vid försäljningstillfället.

Produktemballage som inköpta varor är förpackade i kan ingå i fakturan för varan eller faktureras separat.

Om emballaget utgör en direkt hänförlig utgift till det inköpta ska utigften öka lagervarornas anskaffningsvärde. Emballage i form av kartonger, påsar, omslagspapper, snören etc. kan utgöra förbrukningsemballage och bokförs då som förbrukningsmateriel.