Löpande bokföring

Precis som företagets utgifter för inköp av dator till företaget dator, datorutrustning kan leasing/hyra av datorer bokföras som leasing/hyra av vanliga inventarier, leasing/hyra av maskiner och inventarier. Vid behov av särredovisning debiteras något av kontona i kontogrupp 52 Hyra av anläggningstillgångar.

För redovisning enligt K3, K2 och K Årsbokslut, se leasing/leasingavtal.

Se uppslagsordet Leasing i Rätt Skatt.