Med livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet menas enligt 39 kap. 2 § SFL näringsverksamhet som avser partihandel med livsmedel, drycker och tobak.

Den som bedriver livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet är enligt 39 kap. 11 § SFL skyldig att föra en personalliggare.