Löpande bokföring

Lön till barn bokförs tillsammans med andra löner i kontogrupperna 70-72.

Se uppslagsordet Familjebeskattning i Rätt Skatt.