Med att löpande bokföra avses som huvudregel att affärshändelser bokförs i takt med att de inträffar. Bokföring ska ske så att bokföringen kan presenteras i registreringsordning (ofta kallad grundbokföring) och systematisk ordning (ofta kallad huvudbokföring). Bokföring får dock enligt BFNAR 2013:2 punkt 3.4 avvakta till dess företaget erhållit en faktura. I punkterna 3.6-3.11 finns ytterligare bestämmelser om senareläggning av bokföringstidpunkten.