Löpande verksamhet är ett begrepp som används i kassaflödesanalysen och utgörs enligt K3 punkt 7.5 och K2 punkt 21.6 av företagets huvudsakliga intäktsgenererande verksamheter samt av andra verksamheter än investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet.