Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Marginell låneränta

Den räntesats som leasetagaren enligt K3 punkt 20.8 skulle ha betalat enligt ett motsvarande leasingavtal benämns marginell låneränta. Den marginella låneräntan används när ett företag inte känner till den implicita räntan på ett leasingavtal.