Löpande bokföring

Utgifter för marknadsundersökningar och andra kostnader för t.ex. reklam, säljfrämjande åtgärder, utbildning, omlokalisering och omorganisation av hela eller av delar av ett företag får inte aktiveras/balanseras utan måste kostnadsföras via resultaträkningen. Detta gäller oavsett om företaget tillämpar K1, K2, K3 eller IFRS.