Med mätnings- och granskningsarvoden/avgifter avses de kollektivavtalade granskningsavgifter inom byggnadsbranschen som tidigare finansierat fackförbundet Byggnads kontroll av ackord och löneuträkningar. Dessa kollektivavtalade granskningsarvoden har dock slopats. Arbetsgivare som gjort avdrag från byggarbetarnas löner för dessa arvoden har betalat in dem direkt till facket.

Löpande bokföring

Avräkningskontot 2795 Mätnings- och granskningsarvoden (BAS 2024) krediterades vid avdraget och debiterades vid inbetalningen till fackförbundet enligt samma redovisningsprinciper som för fackföreningsavgifter.

Företagets utgifter för mätning av arbeten på byggnader och mark etc. bokförs däremot som mätningskostnader.