Löpande bokföring

Myndigheters uttag av olika miljöavgifter avseende t.ex. miljöfarligt avfall eller miljötillstånd från t.ex. koncessionsnämnden för miljöskydd kan precis som andra avgifter i samband med myndigheters kontroll över företagens tillämpning av gällande regler debiteras normalt konto 6950 Tillsynsavgifter myndigheter,  tillstånds- och tillsynsavgifter.

Avgifter i form av eurovinjetter för miljöfarliga lastbilar kan däremot redovisas som lastbilskostnader (konto 5620) eller en direkt kostnad i kontoklass 4 medan avgifter för återvinning av förpackningar kan redovisas på ett särskilt konto för förpackningsavgifter.