Löpande bokföring

Ingående och utgående moms redovisas normalt i kontogrupp 26 Moms och särskilda punktskatter. Ingående och utgående moms bruttoredovisas på kontona 2610-2640 och sammanställs sedan netto för redovisning till Skatteverket på konto 2650 Redovisningskonto för moms.

Bokslut

Ingående och utgående moms redovisas normalt netto som en kortfristig skuld (eller i undantagsfall kortfristig fordran).

För mer information om moms se Rätt Moms.