Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Offentliggörande, årsredovisning (ÅRL)

Bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisning (ÅRL) återfinns i 8 kap. ÅRL. Registreringsmyndighet är Bolagsverket förutom för stiftelser där tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 1 § SL är registreringsmyndighet.

Tidpunkt för ingivande till registreringsmyndigheten (8 kap. 3 § ÅRL):

Aktiebolag: Inom en månad efter att bolagsstämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen. Handlingarna ska vara bestyrkta och på kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot eller VD teckna bevis om att balans- och resultaträkningarna har fastställts och bolagsstämmans beslut beträffande bolagets vinst eller förlust. Fastställelsedatum ska anges. Beviset ska även innehålla uppgift om bolagsstämmans beslut beträffande bolagets vinst eller förlust.

Ekonomiska föreningar: Kopior av årsredovisningen ska hållas tillgänglig för alla som är intresserade senast från en månad efter det att föreningsstämman fastställt balans- och resultaträkningarna. Bolagsverket kan förelägga att årsredovisning skickas in för offentliggörande. Föreningar som är större företag enligt ÅRL eller moderföretag i en koncern ska dock alltid skicka in årsredovisning till Bolagsverket inom en månad efter fastställandebeslutet.

Handelsbolag i vilka minst en delägare är juridisk person eller grupperingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006: Kopia av årsredovisningen ska ha kommit in till Bolagsverket inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Stiftelser: Kopia av årsredovisningen ska ha kommit in till registreringsmyndigheten inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Vissa stiftelser, framför allt kollektivavtalstiftelser, ska hålla bestyrkta kopior tillgängliga för alla som är intresserade senast från sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Övriga företag: Kopior av årsredovisningen ska hållas tillgänglig för alla som är intresserade senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Bolagsverket kan förelägga att årsredovisning skickas in för offentliggörande. Föreningar som är större företag enligt ÅRL eller moderföretag i en koncern ska dock alltid skicka in årsredovisning till Bolagsverket inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...