En bokföringsplikt enligt BFL innefattar all verksamhet som företaget bedriver. Skulle företag bedriva olaglig verksamhet så är därmed även denna verksamhet vara bokföringsskyldig (bokföringsskyldighet enligt BFL). En bedömning av om all verksamhet är bokförd görs utifrån definitionen av bokföringsbrott i BrB där ett av kriterierna för bokföringsbrott är att det som är bokfört inte i huvudsak motsvarar företagets faktiska verksamhet.