Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Olaglig verksamhet

En bokföringsplikt enligt BFL innefattar all verksamhet som företaget bedriver. Skulle företag bedriva olaglig verksamhet så är därmed även denna verksamhet vara bokföringsskyldig (bokföringsskyldighet enligt BFL). En bedömning av om all verksamhet är bokförd görs utifrån definitionen av bokföringsbrott i BrB där ett av kriterierna för bokföringsbrott är att det som är bokfört inte i huvudsak motsvarar företagets faktiska verksamhet.

Följande rättsfall visar på bokföringsskyldigheten:

En man drev ett kafé med fyra spelautomater, s.k. som innebar att vinster betalades ut till spelarna. Den här sortens spel förbjöds 1997. Mannen åtalades för bokföringsbrott eftersom han inte hade bokfört spelverksamheten. Han invände att han inte varit bokföringsskyldig eftersom verksamheten var olaglig. Tingsrätten menade dock att bokföringsskyldigheten även gäller illegal verksamhet och dömde honom till fyra månaders fängelse.

Hovrätten ändrade tingsrättens dom eftersom man ansåg det motsägelsefullt att kräva bokföring av en brottslig verksamhet som samhället helt tar avstånd från. Mannen bedrev visserligen ett kafé men spelverksamheten utgjorde mer än 80 procent av den totala omsättningen och därför ansågs kaféet vara ett led i spelverksamheten och inte tvärtom.

Högsta domstolen, HD, lutade sig mot EU-domstolens dom i Fischer-målet och ansåg att kaféägarens illegala spelverksamhet konkurrerade med laglig verksamhet. Mannen var därför bokföringsskyldig även för den illegala verksamheten och dömdes till villkorlig dom för bokföringsbrott (dom 2004-09-23, mål nr B 143-04).

I det s.k. Fischer-målet gällde frågan om olagligt anordnande av hasardspel skulle omfattas av det sjätte momsdirektivet. EU-domstolen fann att spelet kunde bli föremål för handel och därför konkurrerade med laglig verksamhet. Den illegala spelverksamheten var därför momsskattepliktig.

Olaglig verksamhet, eller brottslig verksamhet, konstituerar enligt rättspraxis inte någon förvärvskälla och är därmed skattefri.

Om den brottsliga verksamheten ingår som ett led i en i övrigt legal verksamhet kan dock intäkter därifrån anses som skattepliktiga (RÅ 1991 ref.6, RÅ 1988 ref. 69 och RÅ 1992 not. 327)

För att få bedriva vissa verksamheter finns straffsanktionerade tillståndskrav, t.ex. körskola eller taxirörelse. Av RÅ 2005 ref. 14 framgår att en verksamhet som är olaglig enbart av det faktum att erforderliga tillstånd saknas inte gör att verksamheten inte är skattepliktig, se även Skatteverkets ställningstagande, dnr 131 662996-07/111.

Mer information kan hämtas på SKVs webbplatswww.skatteverket.se, frågor besvaras per tel. 0771-567 567.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...