Individuellt tecknade försäkringar, som t.ex. olycksfallsförsäkringar, utgör privata försäkringar, privata uttag. Om arbetsgivaren bekostar anställdas olycksfallsförsäkringar eller tecknar gruppolycksfallsförsäkringar utgör detta skattepliktiga förmåner för de anställda, förmåner. Premierna avseende anställdas gruppolycksfallsförsäkringar kan debiteras konto 7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier eller konto 7300 Kostnadsersättningar och förmåner (gruppkonto). För den som driver enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag är olycksfallsförsäkring en privat försäkring.