Innehåll

Omkostnader som begrepp används exempelvis vid produktkalkylering. Det finns inget särskilt konto i BAS 2023 för omkostnader utan klassificering görs här efter kostnadsslag.