Omkostnader som begrepp används exempelvis vid produktkalkylering. Det finns inget särskilt konto i BAS 2024 för omkostnader utan klassificering görs här efter kostnadsslag.