Löpande bokföring

Utgifter för inköp av emballage i form av omslagspapper, snören, tejp etc. utgör normalt förbrukningsemballage och bokförs som förbrukningsmateriel. Om det inköpta inte ska användas vid inslagning av sålda varor/produkter bokförs inköpet i stället som kontorsmateriel, kontorsmateriel och trycksaker. Om kostnaden utgör en direkt kostnad bokförs den normalt på ett konto i kontoklass 4.