K3-regler

Omvänd skattskyldighet gäller för moms inom byggsektorn.

Se uppslagsordet Omvänd skattskyldighet i Rätt Moms.