K3-regler

En omvärderingsvinst är enligt kommentaren till punkt 2.16 en orealiserad vinst vid omvärdering av poster värderade till verkligt värde.