Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Öres- och kronutjämning

Ibland uppstår öresdifferenser mellan bokförda och betalade belopp, dels beroende på att företaget föredrar att - eller t.ex. vid momsinbetalning måste - betala i hela krontal. Många företag och myndigheter tillämpar öresutjämning/krontalsutjämning redan i fakturan.

Idag är enkronan den lägsta myntvalören. Priser som numera slutar med 01-49 öre avrundas nedåt, 50-99 uppåt. Elektroniska betalningar med t.ex. kort påverkas inte eftersom det inte är kontanta betalningar.

Löpande bokföring

Konto 3740 Öres- och kronutjämning är till sin kontoplansplacering ett intäktsreduktionskonto. I företag som har sin redovisning i euro kan kontot döpas om till Euroutjämning eller Centavrundning. Konto 3740 debiteras för negativa differenser och krediteras för positiva differenser. Även mindre kassadifferenser kan bokföras på konto 3740.

Bokslut

I resultaträkningen ingår öresutjämningssaldot i posten Nettoomsättning.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...