Innehåll

En pågående fondemission redovisas i sin helhet när den är registrerad. Konto 2091 Aktiekapital tillförs därmed medel från exempelvis konto 2091 Balanserad vinst eller förlust.

Se uppslagsordet Fondemission i Rätt Bolagsrätt.