Om en köpare/kund inte betalar en faktura i tid är det god affärssed - men ej något lagkrav på - att säljaren/leverantören skickar en eller flera påminnelser. Om köparen/kunden trots detta inte betalar kan säljaren/leverantören efter att ha skrivit kravbrev utformat enligt 5 § i inkassolagen (1974:182) vända sig till Kronofogden, KFM, med en skriftlig begäran om betalningsföreläggande. Angående bokföring av påminnelseavgifter, avgifter.

Påminnelseavgifter är inte momsbelagda. Se uppslagsordet Påminnelse i Rätt Moms.