Personaloptioner är rättigheter som ett företag ger till sina anställda som en del av lönesystemet. Denna variant av optioner kännetecknas normalt av att större delen av personalen erbjuds att delta, att de inte är överlåtbara, att de är standardiserade, att viss tid måste löpa innan rättigheten kan utnyttjas, att de har lång löptid och att de upphör att gälla när anställningen upphör. Rätten till optionerna kan normalt inte utnyttjas omedelbart utan måste intjänas under viss kvalifikationstid, t.ex. etappvis med rätt att utnyttja 20 % per år under fem års tid. Den anställde kan bara utnyttja sin personaloption genom att under pågående anställning förvärva aktier i företaget.

K3-regler

Personaloptioner är en aktierelaterad ersättning som därmed omfattas av kapitel 26.

K4-regler

Personaloptioner är en aktierelaterad ersättning som därmed omfattas av IFRS 2.

Se uppslagsordet Personaloption i Rätt Skatt.