Säljaren kan skicka paket/brev innehållande varor/handlingar till köparen och bifogar, eller skickar separat, en faktura. Vid en del försändelser vill säljaren ha betalt redan i samband med varans/handlingarnas utlämnande. Då kan företaget skicka försändelsen mot postförskott. Posten tar ut en avgift vid försändelser som skickas mot postförskott.

Hos säljaren kan postförskottsavgiften antingen bokföras separat, fakturerade kostnader, eller ingå i varuförsäljningsvärdet. Hos köparen ingår postförskottsavgiften i varuvärdet.