K4-regler

Ett prestationsåtagande är enligt IFRS 15 Bilaga A ett löfte i ett avtal med en kund om att överföra antingen

  1. en vara eller tjänst (eller en uppsättning varor och tjänster) som är distinkt, eller

  2. en serie av olika varor och tjänster som i allt väsentligt är desamma och följer samma mönster för överföring till kunden.