Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Prisbasbelopp

Belopp som följer prisutvecklingen och inflationen i samhället och fastställs av regeringen varje år. För 2022 är prisbasbeloppet 48 300 kr.

Se även uppslagsordet Basbelopp i Rätt Skatt.

Se även

Basbelopp