Belopp som följer prisutvecklingen och inflationen i samhället och fastställs av regeringen varje år. För 2024 är prisbasbeloppet 57 300 kr.

Se även uppslagsordet Basbelopp i Rätt Skatt.

Se även

Basbelopp