Bolagsverket hanterar bl.a. aktiebolagsregistret, europabolagsregistret, filialregistret, föreningsregistret, företagsinteckningsregistret, försäkringsregistret, handelsregistret, konkursregistret och näringsförbudsregistret. Samtliga bolagshandlingar och årsredovisningar ska skickas per post eller via internet till Bolagsverket (webbplatswww.bolagsverket.se).

Patent- och registreringsverket, PRV, hanterar bl.a. patent, varumärken, mönster och utgivningsbevis för periodisk skrift (webbplatswww.prv.se).

Löpande bokföring

Avdragsgilla avgifter till PRV/Bolagsverket debiteras normalt konto 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla och icke avdragsgilla avgifter debiteras normalt konto 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. Icke avdragsgilla förseningsavgifter debiteras konto 6995 Rest- och förseningsavgifter. Om själva kostnaden är avdragsgill, men inte den ingående momsen, läggs den ingående momsen till den avdragsgilla kostnaden.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare ska icke avdragsgilla kostnader inte tas upp i blanketten för det förenklade årsbokslutet. Om redovisning av dessa kostnader gjorts måste dessa därför återföras på sidan 2 i blankett NE.